Mountain Serpent Eagle [6]

  Back to Search

Mountain Serpent Eagle

Rafflesia Reserve, Tambunan, Sabah, Borneo, Malaysia

Karim Madoya

05th Feb 2010

Mountain Serpent Eagle

Kelabit Highlands, Sarawak, Malaysia

James Eaton/Birdtour Asia

23rd Jan 2010

Mountain Serpent Eagle

Kelabit Highlands, Sarawak, Malaysia

James Eaton/Birdtour Asia

23rd Jan 2010

Mountain Serpent Eagle

Rafflessia Park, Tambunan, Kota Kinabalu, Sabah, Borneo, Malaysia

Karim Madoya

02nd Aug 2007

Mountain Serpent Eagle

Mount Kinabalu NP, Sabah, Borneo, Malaysia

Paul Huang

27th Oct 2006

Mountain Serpent Eagle

Mount Kinabalu NP, Sabah, Borneo, Malaysia

Paul Huang

27th Oct 2006